OM: 202793

Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

FŐOLDAL
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG


A Tankerületi és a Megyei Szakértői Bizottság feladata komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, szükség szerint orvosi vizsgálat elvégzése, melynek célja:

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása
  • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása, vagy kizárása
  • javaslattétel tantárgyi, tananyagrészbeli értékelés, minősítés alóli mentesítésre
  • sajátos nevelési igény gyanúja esetén további vizsgálat kezdeményezése a megyei/országos szakértői bizottságnál
  • szakértői vélemény készítése
  • javaslattétel különleges bánásmód keretében történő ellátásra

A Megyei szakértői bizottság feladata a fentiek mellett:

  • a sajátos nevelési igény (SNI) (értelmi fogyatékosság, halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar és egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) megállapítása, vagy kizárása.
  • SNI tanulók esetében a közösségi szolgálat teljesítése alóli mentesítés
  • a tankötelezettség meghosszabbítása

Tagntézményeink, ahol szakértői bizottsági tevékenység folyik:

Megyei Szakértői Bizottság

Salgótarjáni tagintézmény

Pásztói tagintézmény

Balassagyarmati tagintézményA többi feladathoz...