OM: 202793

Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

FŐOLDAL
NÓGRÁD VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SALGÓTARJÁNI TAGINTÉZMÉNYE

Cím

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. II-III. emelet (Illyés Gyuláné Általános Iskola épülete)Telefon / e-mail

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, logopédiai ellátás, tehetséggondozás: 32/310-047 / nevtanst@gmail.com
Nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység, iskolapszichológiai ellátás, gyógytestnevelés: 32/310-059
Központi e-mail: nograd.ped.szaksz.st@gmail.com
Tagintézmény vezető: Nagyné Maruzs Ildikó 32/310-059, mobil: 0630/7985971
Tagintézmény vezető helyettes: Barnáné Lavrincz Dóra 32/310-047

Nyitvatartás

Hétfőtől-Péntekig: 8:00-16:00

OM Azonosító

202793

Intézmény egységkód

NA1802

A TAGINTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSA


A Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Salgótarjáni Tanintézménye 2013. szeptember 1-jén kezdte meg működését az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola épületében.

Intézményünk komplex szervezeti struktúrája lehetővé teszi, hogy hatékonyan tudjuk segíteni a különböző - testi, lelki, tanulási, magatartási, logopédiai - problémával küzdő gyermekeket. Munkánk során a szakszolgálathoz kerülő gyermekek fejlődését figyelemmel kísérjük, ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk az oktatási és egészségügyi intézményekkel, együttműködünk a szülőkkel.

A hozzánk járó gyermekeket, fiatalokat megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül. Az optimális fejlődésükhöz hozzájárul, hogy figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és széleskörű tevékenységet kínálunk képességeik sokoldalú kibontakoztatására. Céljaink közt szerepel, hogy a gyerekeknek sikerélményük legyen, melyet a hétköznapjaikban, intézményeikben kamatoztathatnak.

Intézményünk alkalmazkodik mind a társadalmi, mind a gyerekek és szülők elvárásaihoz. Szolgáltatásaink ingyenesek, minden gyermeknek alanyi jogon járnak.

Szolgáltatásainkat igénybe vehetik:

 • a 0-3 éves korú gyermekek, amennyiben a szülők nevelési, életkori problémákra vonatkozó segítséget, tanácsadást igényelnek,
 • 3 éves kortól az általános iskola megkezdéséig, akik óvodai nevelésre jogosultak,
 • a tanköteles korú gyermekek,
 • a nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók.

Az érdeklődés, bejelentkezés személyesen vagy telefonon történhet:

 • Korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, logopédiai ellátás, tehetséggondozás esetén:
  3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A, 2. emelet. Telefon: 32/310-047.
 • Nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység, iskolapszichológiai ellátás, gyógytestnevelés esetén:
  3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A, 3. emelet. Telefon: 32/310-059.

Telefonos ügyintézésre munkanapokon 9.00 és 10.00, valamint 13.00 és 15.00 között van lehetőség.


FOTÓGALÉRIA

A teljes galériáért kattints a képkockákra!

ELLÁTOTT FELADATOK
ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK


Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Endrefalva, Etes, Ipolytarnóc, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátraszele, Mihálygerge, Nagybárkány, Nógrádszakál, Rákóczibánya, Rimóc, Ságújfalu, Salgótarján, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szilaspogony, Varsány, Vizslás, Zabar


TEVÉKENYSÉGEINKRŐL RÉSZLETESEN


Vizsgálatok

1. Pedagógiai-gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálatok, szűrések (a logopédia, a tehetséggondozás valamint a nevelési tanácsadás területén):
A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél beutaló nélkül kérhető.

2. Iskolába lépéshez szükséges fejlettség felmérésére irányuló vizsgálat

3. Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat:
A jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény vélelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a "Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el.

Milyen esetekben kezdeményezhető szakértői vizsgálat?

 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása céljából.
 • A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.
 • Sajátos nevelési igény megállapítása céljából.
  Ebben az esetben a vizsgálat két szinten történik. Amennyiben a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a teljes vizsgálati dokumentációt továbbítja a megyei szakértői bizottság részére. Sajátos nevelési igényt csak megyei (országos) szintű bizottság állapíthat meg. Ezt követően a járási bizottság felülvizsgálati illetékessége megszűnik, a továbbiakban sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálatát csak megyei, vagy országos szakértői bizottság végezheti.

A szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos fontos tudnivalók!

 • Az első, úgynevezett alapvizsgálatot mindig a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye), vagy nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes járási szakszolgálati intézményben kell kezdeményezni.
 • Felülvizsgálatokat a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén, a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján hivatalból, illetve szülői kezdeményezésre, de a gyermek intézményének közreműködésével végzünk.
 • A szülő önkéntes kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe vesszük a gyermek, tanuló anyanyelvi, illetve halmozottan hátrányos helyzetű sajátosságait. Erre vonatkozó szülői nyilatkozatot a "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatvány hátoldalán kell kitölteni, aláírni, illetve a nemkívánatos választ áthúzással törölni.
 • A vizsgálathoz szükségesek lehetnek a gyermek korábbi orvosi vizsgálati eredményei, zárójelentései. Kérjük, amennyiben lehetséges másolatban csatolják, illetve betekintés céljából a szülő a vizsgálatra hozza magával.
 • A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő van jelen, nyilatkoznia kell, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. Szülő(k) jelenléte nélkül a vizsgálat nem végezhető el, kivétel ez alól, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy megjelenése igazoltan tartósan akadályba ütközik. Felülvizsgálat esetén is kötelező a szülő megjelenése! Szakértői vizsgálaton való megjelenésről igazolás kérhető a vizsgálatvezetőtől.
 • Kérjük, hogy a vizsgálatra pontosan érkezzenek! A vizsgálat előreláthatóan 2-5 órát vesz igénybe, ezért gyermekük számára ételről, italról feltétlenül gondoskodjanak! A délutáni időpontra behívott tanulók, aznap az iskola látogatása alól mentesüljenek.
 • Nagyon fontos, hogy amennyiben vizsgálaton való megjelenésük váratlan akadályba ütközik, azt ügyintézőnk/munkatársunk számára a megadott elérhetőségeken minél hamarabb jelezzék!
 • A vizsgálatra érkezést követően, valamint az adatok egyeztetése után, a váróban foglaljanak helyet. A vizsgálatra szólítani fogják munkatársaink.
 • A szülőket a vizsgálat vezetője fogja a vizsgálat menetéről, majd azt követően annak eredményeiről és fejlesztési javaslatainkról tájékoztatni, tanáccsal ellátni.
 • Az érintettek (pl.: szülő, intézmény) a részletesen elkészített szakértői véleményt a vizsgálat napját követő 21 nap elteltével kapják meg postai úton.
 • Munkatársunk tájékoztatást fog nyújtani arról is mi a teendőjük, ha vizsgálati véleményünkkel, vagy a későbbiekben átvett szakértői véleményünk tartalmával nem értenek egyet. (Fellebbezéshez való jog!)

Terápiák, gondozások

 • Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés (Ayres- valamint alapozó mozgásterápia):
  A szakszolgálatunkon illetve a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.
 • Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása a nevelési tanácsadás keretében valósulhat meg.
 • Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység. A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.
 • Tehetséggondozás: korai tehetség-felismerés; tehetségazonosítás; önismereti csoport szervezése és vezetése; tanácsadás, támogatás a szülőnek; konzultáció a pedagógus részére.
 • Iskolapszichológia: egyéni tanácsadás, konzultáció a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára, esetmegbeszélések, esetenként terápiás segítségnyújtás egyéni és csoportos formában.
 • Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja.
 • Korai fejlesztés és gondozás: feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében.>
 • Fejlesztő nevelés: Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt. Ez komplex gyógypedagógiai fejlesztést jelent, melynek feladata, hogy a gyermeket felkészítsük a fejlesztő nevelés-oktatásra, a fejlesztő iskolára. Mindezt a szülő bevonásával, illetve a szülő részére tanácsadás nyújtásával tesszük.

A SALGÓTARJÁNI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI


Nagyné Maruzs Ildikó - Tagintézmény-vezető / Gyógypedagógus
Ellátott feladat: szakértői tevékenység


Barnáné Lavrincz Dóra - Tagintézmény-vezető helyettes / Logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Főállású munkatársak


André Mercédesz Kira - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Baglyas Nóra - gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (GYES)
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Balogné Molnár Judit - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Barnucz-Varga Anita - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Bárányné Deák Andrea - logopédia szakos gyógypedagógus tanár
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Benus Judit - gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Bimba Dudás Helga - gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Borosné Kardos Ágota - pszichopedagógia szakos gyógypedagógus tanár
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Csekéné Müller Katalin - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Csonka Fruzsina - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Drexler Éva - gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Halama Krisztina - pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Kakuk Virág - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Kiss Tímea - viselkedéselemző
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Klagyivikné Gyurcsik Anett - logopédia szakos gyógypedagógus tanár
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Klecsány Rebeka Zsófia - gyógypedagógus
Ellátott feladat: szakértői tevékenység


Kovács Annamária - szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Kuzselkáné Antal Kinga - gyógypedagógus logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Nagy Döníz - fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Németh Gáborné - pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Somoskői Ágnes - gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői tevékenység


Szénási Kamilla - mentálhigiénés szakember, okleveles tehetségfejlesztő tanár
Ellátott feladat: kiemelten tehetséges gyermekek gondozása


Szolnoki Csilla - gyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakos tanár szakirányon
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Tamásné Szarvas Eleonóra - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Torják Pál Adrienn - pszichológus
Ellátott feladat: szakértői tevékenység, iskolapszichológiai ellátás


Vaculciaková Agnesa - pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység


Varga Andrea - gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia (GYES)
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Máté Katalin - pedagógiai asszisztens


Szabóné Telek Ágnes - pedagógiai asszisztens


Varga Rudolfné - gyógypedagógiai asszisztens


Bódiné Bárnai Ágnes - ügyviteli alkalmazott


Kohut Viktorné Tamás Réka - ügyviteli alkalmazott


Megbízásos jogviszonyban


Fenes Andrea - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Kancsulik Ákos - gyógytestnevelő
Ellátott feladat: gyógytestnevelés


Kovács Eszter - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Nickelné Újvári Éva - gyógypedagógus
Ellátott feladat: szakértői tevékenység


Serfőzőné Deák Katalin - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Németh-Vas Zsanett - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásLETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK