OM: 202793

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

FŐOLDAL
NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZÉCSÉNYI TAGINTÉZMÉNYE

Cím

3170 Szécsény, Dugonics út 1.Telefon / e-mail

32/418-115, 30/7986788
nograd.ped.szaksz.sz@gmail.com

Ügyfélfogadás

Hétfőtől-Péntekig: 8:00-16:00

OM Azonosító

202793

Intézmény egységkód

NA1807


A TAGINTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSA


A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szécsényi Tagintézménye a 3170 Szécsény Dugonics út 1. szám alatt működik. A városközponthoz, a buszmegállóhoz közel, nagyon jól megközelíthető helyen (a Szécsényi Posta mellett közvetlenül) került elhelyezésre tagintézményünk. Önálló épületrészben működünk, melyben immár 2016. szeptemberi ideköltözésünk után üdvözlendő módon megfelelő körülmények között, szép környezetben tudjuk fogadni a hozzánk érkezőket.

Tagintézményünkben öt szakfeladat működik, a logopédiai alapellátás, a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, a tehetséggondozás és a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.
Végezzük a gyermekek logopédiai szűrését, vizsgálatát, terápiáját, illetve a gyógytestnevelésre szoruló tanulók terápiáját. Gyógypedagógusaink a legtöbb esetben kijárnak az intézményekhez, s ott helyben nyújtanak segítséget, végzik a szükséges terápiákat. Néhány esetben azonban tagintézményi épületünkben válik szükségessé egy-egy logopédiai kezelés, vizsgálat, terápia megvalósítása, mivel bizonyos esetekben ezek a körülmények, felszereltség megfelelőbb, nyugodtabb, biztosabb haladást biztosít a gyermekeknek. Foglalkozásaink általában kiscsoportos (3- 4, maximum 5 fő) közegben zajlanak, azonban indokolt esetben egyéni terápiát is végzünk. A nálunk dolgozó kollégák nem csak nagy szakértelemmel és gyermekszeretettel foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel, de igyekeznek az életkori sajátosságaikat is figyelembe véve, a játékba ágyazott fejlesztés, tanulás elveit érvényesíteni

Logopédusaink főként az artikulációs zavarok (részleges és általános pöszeség), dadogás, megkésett és akadályozott beszédfejlődés, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia prevenció, beszédészlelési és beszédmegértési zavar, orrhangzósság kórképeinek terápiáját végzik. Ennek megfelelően, illetve a gyermekek életkorát figyelembe véve indítják logopédiai csoportjaikat.

Gyógytestnevelő kollégánk a gyermekorvosok, a gyógytestnevelési szűrővizsgálatot végző orvosok adatai alapján szervezi csoportjait, a ténylegesen gyógytestnevelésre javasolt II./A diagnózisú tanulók, gyermekek körében. Foglalkozásait az adott intézmény, iskola tornatermében végzi, melyeknek fő célja a mozgásszervi és belgyógyászati problémákkal küzdő tanulók panaszainak csökkentése, az egészség helyreállítása, testi képességeik fejlesztése, sportolási igényeik jobb kielégítése.

2017 szeptemberétől elindult tagintézményünkben a nevelési tanácsadás szakfeladata, mely régóta fennálló és nagy hiányt igyekszik pótolni, ugyanis ilyen jellegű ellátás korábban egyáltalán nem volt Szécsény járásban. A nevelési tanácsadás szakfeladatán jelenleg két főállású fejlesztőpedagógus, és egy óraadó fejlesztőpedagógus, valamint egy főállású pszichológus dolgozik. A szakfeladaton elvégezzük Szécsény járás valamennyi óvodájában az iskolakezdés előtt álló gyermekek iskolai képességeit feltérképező MSSST - szűrővizsgálatot, majd ennek eredményei alapján megszervezzük a szükséges terápiákat is. Ugyanígy Szécsény város első osztályosainak körében szeptemberben bemeneti szűrővizsgálatot végzünk, és a szükséges terápiákat itt is igyekszünk megvalósítani. Fejlesztőpedagógusunk továbbá alapozó mozgásterápiát is nyújt a rászoruló gyermekeknek. Másik fejlesztőpedagógusunk tanóráinak legnagyobb részében a BTMN diagnózissal rendelkező tanulók ellátását végzi a járás egyes általános iskoláiban.
2018 februárjától elindult a pszichológiai gondozás is a járásban, mely szintén hiánypótló tevékenység. A gyermekek és serdülők részére egy tanácsadó szakpszichológus végzettségű kolléganőnk biztosítja az egyéni pszichológiai ellátást, de a szükséges esetekben családterápiás gondozásra is lehetőség van. A szakfeladaton működik továbbá egy Mocorgó elnevezésű iskola előkészítő csoport is, melynek foglalkozásait a pszichológus és a mozgásfejlesztő fejlesztőpedagógus kollégáink közösen vezetik.

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladata 2018 februárjában indult el tagintézményünkben. Ez is hiánypótló tevékenység járásunkban, hiszen így szerencsére a korai fejlesztésre utalt gyermekek nagy részét itt Szécsényben tudjuk ellátni, nem kell Balassagyarmatra utazniuk, illetve nem kell a Salgótarjáni Tagintézmény szakembereinek leutazni járásunkba. Ezen a szakfeladaton két megbízási szerződéses jogviszonyú óraadó gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos - pszichopedagógia szakos, illetve tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos végzettségű) dolgozik jelenleg összesen heti 14 tanórában. Főként szenzoros, ill. kognitív irányultságú gyógypedagógiai terápiás fejlesztéseket végeznek, hangsúlyt fektetve a mozgásfejlesztésre is. A gyermekek egyéni, ill. kiscsoportos (2-3 fő) foglalkozások keretében vesznek részt a terápiában igényeiknek, a szakvéleményükben előírtaknak és lehetőségeink szerint. Igénybe vesszük a szomszédos Balassagyarmati tagintézményben dolgozó konduktor kolléganőnk szakmai tanácsait, segítségét is, konzultáció, hospitálás formájában, mivel nálunk konduktor, vagy szomatopedagógus végzettségű szakember sajnos nincs. Nagy szükség lenne a szakfeladaton az említett végzettségű szakemberek, ill. gyógypedagógusok főállású munkatársként való alkalmazására. A hozzánk járó kisgyermekek életkori megoszlása a 11 hónapos kortól a 3,5 éves életkorig terjed jelenleg. Kapacitásunk függvényében mindig a Főigazgatóságunkkal, a NMPSZ Megyei Szakértői Bizottságával, a Salgótarjáni Tagintézménnyel, a Balassagyarmati Tagintézménnyel történő egyeztetés után tudjuk fogadni a gyermekeket, csakis érvényes szakvélemény, ill. 18 hónapos életkor alatt a rendeletben előírt megfelelő szakorvosi vélemény alapján.


FOTÓGALÉRIA

A teljes galériáért kattints a képkockákra!ELLÁTOTT FELADATOK
ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK


Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Sóshartyán, Szécsény, Szécsényfelfalu, VarsányA SZÉCSÉNYI TAGINTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI


Kovács-Kozma Kitti - tagintézmény vezető / pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Jusztin Adrienn - tagintézmény vezető helyettes / logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Főállású munkatársak


Árva Róbert - gyógytestnevelő
Ellátott feladat: gyógytestnevelés


Balázsné Szőke Anikó - logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Beszkid Valéria - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Kőműves-Bacskai Boglárka - pszichológus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Lazsánné Horváth Kitti - logopédus (gyógypedagógus logopédia szakirányon)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Mender Andrea - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Oravecz Erzsébet - gyógypedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Röfflerné Viczián Edina - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Schweickhardt Zsolt - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Virágné Csábi Adrienn - fejlesztőpedagógus
Ellátott feladat: nevelési tanácsadás


Virágné Lászlók Anett - gyógypedagógus-logopédus (tanulásban akadályozottak pedagógiája - logopédia szakos tanár)
Ellátott feladat: logopédiai ellátás


Mócsány Istvánné - gyógypedagógiai asszisztens / adminisztrátor


Megbízásos jogviszonyban


Csordás-Polonkai Kitti - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Pásztor-Nagy Tímea - gyógypedagógus
Ellátott feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás


Zatyko Szilvia - logopédus
Ellátott feladat: logopédiai ellátásLETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK